Chi tiết bài viết

09 cấp độ hairstylist

864 lượt xem

Tự đánh giá bản thân là một cách thức vô cùng quan trọng để phát triển cũng như định hướng cho sự nghiệp. Ateko đưa ra 09 cấp độ của một hairstylist ( thợ cắt tóc) với mong muốn giúp các bạn thợ định hình bản thân - BIẾT MÌNH ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU TRONG CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP.

Cấp 8 và cấp 9 ở đây là dành cho cấp quản lý và điều hành salon. Nhiều hệ thống salon chuyên nghiệp thì người quản lý và điều hành không nhất thiết phải là thợ cắt tóc. nhưng ở Việt Nam thì người điều hành hay quản lý thường là thợ cắt tóc (mô hình salon Việt nam khá nhỏ - chuyên nghiệp hoá chưa cao).

Với 09 cấp độ hairstylist dưới đây sẽ giúp cho các bạn theo nghề tóc có một cái nhìn tổng quan để mình bám vào và theo đuổi sự nghiệp.

Đóng góp ý kiến