Giảng viên

Thông tin giảng viên

Nhuộm tóc là thế mạnh của hairstylist Lê Duy Anh. Là một thợ trẻ với 5 năm kinh nghiệm, anh luôn thích khám phá những ánh sắc trong màu nhuộm. Những màu tóc thời trang mang tính ứng dụng cao.

Bài viết

Review về thành viên

Danh sách

Các mẫu tóc nổi bật

Khách hàng

Cảm nhận dịch vụ